การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 "ถอดรื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของ
สหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล"
ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561

การลงทะเบียน

การลงทะเบียนประชุมวิชาการ

คำนำหน้า/ตำแหน่งวิชาการ :

กรณีเลือก อื่น ๆ (พิมพ์คำนำหน้า)

เลือกประเภทเข้าร่วมประชุม (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ชำระภายในวันที่ 20 ก.ย. 2561 จำนวน 500 บาท ชำระหลังวันที่ 20 ก.ย. 2561 จำนวน 700 บาท
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ค่าลงทะเบียนนำเสนอบทความ
ชำระภายในวันที่ 20 ก.ย. 2561 จำนวน 1,500 บาท ชำระหลังวันที่ 20 ก.ย. 2561 จำนวน 2,000 บาท

* หมายเหตุ กรณีที่ท่านนำเสนอบทความสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยายของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 700 บาท
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ค่าลงทะเบียนเสวนาตามเส้นทาง
จำนวนเงิน 500 บาท
ระบุประเภทอาหาร :


รหัสยืนยันตัวตนไม่สามารถอ่านได้? กรุณา click >> คลิ๊กที่นี่ !! << โหลดใหม่อีกครั้ง