การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 "ถอดรื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของ
สหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล"
ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561

การยืนยันการโอนชำระเงิน

เข้าร่วมประชุม : ค่าลงทะเบียน 700 บาท
นำเสนอบทความ : ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
ร่วมเสวนาตามเส้นทาง : ค่าลงทะเบียน 500 บาท
* หมายเหตุ
1) กรณีชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 20 ก.ย. 61 เป็นต้นไป
2) กรณีที่ท่านนำเสนอบทความสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยายของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 700 บาท
เช่น 16:30
ระบุประเภทอาหาร :


รหัสยืนยันตัวตนไม่สามารถอ่านได้? กรุณา click >> คลิ๊กที่นี่ !! << โหลดใหม่อีกครั้ง